Ogólnopolska Karta Seniora

logotyp

Każdy senior, który ukończył 60 lat może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie MANKO i otrzymać własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.                                                                                                                                                                                     
Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w następujący sposób:
Wypełniony pismem drukowanym formularz należy odesłać pocztą tradycyjną wraz załączonym potwierdzieniem przelewu/przekazu opłaty składki czonkowskiej (1rok-35 zł lub 2 lata - 50 zł) - na adres redakcji "GŁOS SENIORA", os. Uocze 12, 31-953 Kraków.

Więcej informacji na stronie internetowej (link) https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora