Śląska Karta Seniora

Samorząd Województwa śląskiego przystąpił do realizacji projektu "Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora". Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów. Zatem każdy senior może korzystać ze specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień. Z udogodnień korzystać mogą osoby w wieku 60+ na podstawie okazanego dowodu osobistego. W związku z powyższym Województwo Śląskie udostępniło seniorom zasoby kilkudziesięciu instytucji kultury, rekreacji i edukacji. Bazowa oferta obejmuje ulgi i uprawnienia zwiększające dostęp seniorów do działających w województwie śląskim instytucji z różnych obszarów. Katalog ulg i uprawnień pozostaje otwarty i będzie w miarę możliwości sukcesywnie poszerzany.
Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się na stronie https://seniorzy.slaskie.pl/content/dzial_slaska_karta_seniora lub pod nr telefonu 32 730 68 85.