Uniwersytet Trzeciego Wieku

logotyp

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
Plac Józefa Piłsudskiego 1
44-120 Pyskowice
tel. 32 233 24 75
www.mbppyskowice.wixsite.com/utwpyskowice


Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach" powstało i działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach. Prezesem Zarządu jest Ilona Paszek.

Punkt konsultacyjny czynny jest we wtorki w godzinach 11.00-13.00 oraz w środy w godz. 17.00-18.00.

Cele Stowarzyszenia:
Aktywizacja pyskowickich seniorów- intelektualna i osobowościowa:
- edukacyjna (permanentne kształcenie się),
- zdrowotna,
- kulturalna,
- twórcza,
- krajoznawczo- turystyczna.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej osób starszych i tym samym włączenie ich do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Podniesienie poziomu i jakości życia osób w wieku poprodukcyjnym, stworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się.
Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej.

Aby przystąpić do Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy wypełnić poniższą deklarację.