Wykaz organizacji pozarządowych/związków seniorskich

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pyskowicach
  Świetlica Osiedlowa
  ul. Wojska Polskiego 3
  44-120 Pyskowice
  tel. 32 233 20 05

 2. Grupa Związkowa Emerytów i Rencistów "Bumar" Łabędy S.A.
  Świetlica Osiedlowa
  ul. Wojska Polskiego 3
  44-120 Pyskowice
  tel. 32 233 20 05

 3. Klub Seniora 50+
  ul. Kolejowa 10
  44-120 Pyskowice
  tel. 696 183 568

 4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Plac Józefa Piłsudskiego 1
  44-120 Pyskowice