Pyskowice dla turystów


Pyskowice położone są na szlaku akwenów Pojezierza Górnośląskiego. To miasto pełne zieleni. Ogólna powierzchnia parków i lasów wynosi aż 149 hektarów. Walory krajobrazowe tworzą skupiska leśno – wodne jeziora Dzierżno Małe, szeroka dolina Dramy z wysokimi, pięknie rzeźbionymi zboczami oraz otwarte przestrzenie pól i łąk.

Atrakcyjność turystyczną miasto zawdzięcza również pamiątkom ze swojej historii, w której przenikają się wątki niemieckie, pruskie, śląskie, żydowskie i polskie. Pyskowice należą do najstarszych miast Górnego Śląska, pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1256 roku. Bogate, wieloetniczne dziedzictwo manifestuje się w zabytkowych kościołach, urokliwej starówce z rynkiem i ratuszem, przykładach dawnej kultury technicznej, jak ponadstuletni dworzec kolejowy.

Wizytówką miasta i jego sercem jest starówka z zabytkowym rynkiem i ratuszem, fontanną i kolumną maryjną. Historyczną ciekawostką jest neoromański budynek z II poł. XIX wieku, w którym mieści się liceum ogólnokształcące.

Jezioro Dzierżno Małe