Dzierżno i Drama

Można powiedzieć, że Pyskowice są miastem pośród wód. Miejscowość położona jest w malowniczej dolinie rzeki Drama, która zasila sztuczny akwen Dzierżno Małe. Jezioro, leżące w południowo – zachodniej części gminy, jest znaczącym ośrodkiem sportów wodnych. Przyciąga żeglarzy, motorowodniaków, miłośników windsurfingu czy skuterów wodnych. Sąsiaduje z nim część Jeziora Dzierżno Duże. Rozległy akwen, leżący na terenie kilku gmin, też powstał w dawnym wyrobisku piasku. Posiada bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe. Zlokalizowane na rzece Kłodnica jezioro stanowi regionalnej rangi ostoję ptactwa wodnego. Przez teren gminy przebiega również trasa Kanału Gliwickiego.


Dzierżno


Rzeka Drama