DNI PYSKOWIC - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2016-07-18

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 22-24 lipca br. pn. „XVII Dni Rodziny i XXXI Dni Pyskowic" zostaną wprowadzone w naszym mieście zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego.

W piątek 22 lipca br. w godz. 18.00-23.00 zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach sąsiadujących z płytą Rynku w Pyskowicach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nastąpi: wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ulic w Rynku oraz wprowadzenie objazdów:

 

1. Dla pojazdów przemieszczających się ul. Powstańców Śląskich w kierunku zachodnim tj. ul. Armii Krajowej objazd ulicami: Sienkiewicza, Cmentarną.

 

2. Dla pojazdów przemieszczających się ul. Powstańców Śląskich w kierunku wschodnim tj. ul. Kard. Wyszyńskiego objazd ulicą: Górniczą. 

 

3. Dla pojazdów przemieszczających się w kierunku wschód - zachód lub przeciwnym, objazd odpowiednio ulicą: Poniatowskiego, Kościelną.

 

W sobotę 23 lipca br. w godzinach 14.00-02.00 oraz w niedzielę 24 lipca br. w godzinach 15.00-24.00 zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Dworcowej i Szpitalnej.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na ww. drogach publicznych, w tym głównie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym nastąpi: 

 

- wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej – pasa przylegającego do wskazanego placu, a z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów wyłączenie ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Al. 1-go Maja, z wprowadzeniem objazdów ww. ulic;

 

- wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.

 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy!