DOBRY START W SAMODZIELNOŚĆ

2010-01-26

W okresie 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gliwicach ul. Zygmunta starego 17 (budynek Starostwa Powiatowego) prowadzi nabór do kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Dobry start w samodzielność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu gliwickiego, którzy korzystają z pomocy społecznej (obejmuje on osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo wychowawczych).

 

Głównym celem projektu "Dobry start w samodzielność" jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanym na rynku pracy, jak również podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.

Kwota przeznaczona na jednego uczestnika w roku 2010 na formy aktywizacyjne to 5000,00 zł.

           

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z:

- Biurem Projektu (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice),  II piętro, pokój nr 224
lub pod nr telefonu: 32 233 79 83;

- Sekretariatem PCPR (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice), parter, pokój nr 084
lub pod nr tel. 32 332 66 16

Informacje również dostępne na stronie projektu: www.dobrystart.pcpr-gliwice.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!