DODATEK ENERGETYCZNY

2014-03-03

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 13 lutego br. następuje zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Wniosek do pobrania oraz więcej informacji dotyczących dodatku energetycznego znajduje się z zakładce: Gospodarka Komunalna/Dodatek energetyczny.