Dodatkowe dofinansowanie z Metropolii na modernizację systemu ciepłowniczego Pyskowic

2020-06-12

Miło nam poinformować, że w wyniku decyzji Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z 4 czerwca w sprawie zmian w regulaminie udzielania dotacji celowych dla programu ograniczenia niskiej emisji w roku 2020, nasze miasto otrzyma 100 proc.dofinansowania do przeprowadzenia I etapu modernizacji systemu ciepłowniczego.

Działania samorządu już na początku roku doprowadziły do uzyskania dofinansowania dla pierwszego etapu prac zmierzających do unowocześnienia sieci grzewczej, który obejmuje modernizację ciepłociągów w rejonie ulic Dworcowej, Wieczorka, Wojska Polskiego,Matejki Boczna i Lompy. Pozyskane wtedy wsparcie wyniosło 85 proc. wartości tej inwestycji.

 

Aktualna zmiana spowoduje, iż ten zakres robót w całości zostanie zrealizowany ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dziękujemy Zarządowi GZM za wsparcie i pełne zrozumienie dla samorządów w tym trudnym dla nasz wszystkich czasie.

 

Przetarg na realizację zadania został właśnie rozstrzygnięty.Miasto w najbliższych dniach podpisze umowę w tej sprawie. Ciepłociągi w podanych lokalizacjach zmodernizuje PREINSTAL A. Fusiński, D. Jarosz spółka jawna z Gliwic. Firma wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia ceną 1 098 943,50 zł.

 

Inwestycja ma być gotowa do początku listopada 2020 r.