Dodatkowe linie telefoniczne Szpitala w Pyskowicach

2021-01-19
W związku ze znacznym obciążeniem podstawowego numeru telefonu Szpital w Pyskowicach uruchomił dodatkowe linie:
+48 32 233 24 96
+48 32 233 24 90
Dodatkowe linie telefoniczne Szpitala w Pyskowicach