DOFINANSOWANIE NA MIEJSKIE OŚWIETLENIE HYBRYDOWE

2017-11-09

W celu poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc zaciemnionych Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 inwestycji polegającej na budowie oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE (odnawialne źródła energii). Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji tj. ok. 690 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniesie 15% wartości inwestycji tj. ok. 120 tys. zł. Dokładne kwoty: dofinansowania i wkładu własnego znane będą po rozstrzygnięciu przetargu. 

Dofinansowanie na miejskie oświetlenie hybrydowe

Projekt techniczny budowy oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE obejmuje wybudowanie 59 słupów oświetlenia hybrydowego tj. wykorzystującego energię słoneczną oraz energię z wiatru. Lampy zostaną wybudowane wszędzie tam, gdzie na budowę tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego zasilanego z sieci energetycznej nie pozwalają względy ekonomiczne lub techniczne.

 

Lampy zostaną wybudowane w następujących lokalizacjach:

1)            ul. Jaśkowicka na odcinku 250 m od wjazdu z ul. Wyzwolenia – 13 lamp

2)            ul. Oświęcimska na wysokości budynków 28b – 28j – 3 lampy

3)            ul. Rzeczna na odcinku od wjazdu z ul. Gliwickiej do budynku nr 26 – 13 lamp

4)            ul. Piaskowa na odcinku od nr 125 do mostu nad Kanałem Gliwickim – 21 lamp

5)            ul. Żużlowa na całej długości – 9 lamp

 

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w 2018 roku. W styczniu 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac.