DOFINANSOWANIE NA REMONT BUDYNKU RATUSZA

2018-03-08

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, nasze miasto otrzyma kwotę 1.304.851,42 zł dofinansowania na zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku ratusza w Pyskowicach mający na celu poszerzenie oferty kulturalnej”. Całkowity koszt realizacji ww. zadania to 1.570.144,87 zł. Zgodnie z planem prac remontowo-konserwatorskich zostaną wykonane m.in.: remont elewacji wraz z detalami wystroju architektonicznego i sztukateriami, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, naprawa dachu, przemurowanie kominów, a także remont balkonu, ganku i schodów zewnętrznych. Zakończenie realizacji tego zadania planowane jest do końca bieżącego roku.

Dofinansowanie na remont budynku ratusza