DOFINANSOWANIE NA REWITALIZACJĘ PARKU MIEJSKIEGO

2017-05-19

Gmina Pyskowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 258.141,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki przyznanym środkom w Parku Miejskim powstanie m.in. plac zabaw, linarium oraz pergola. Pierwsze efekty będą widoczne jeszcze w tym roku. 

Park Miejski - dofinansowanie