DOKĄD ZMIERZAJĄ PYSKOWICE? TERAZ SPRAWDZISZ, CO PLANUJE MIASTO NA INTERAKTYWNEJ MAPIE

2020-04-17

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opracowała zbiorczą mapę przedstawiającą kierunki zagospodarowania przestrzennego wszystkich 41 gmin członkowskich. Pokazuje przestrzenny i funkcjonalny obraz Metropolii i zapewnia szybki dostęp do dokumentów źródłowych każdej gminy. Z satysfakcją informujemy, że mieszkańcy znajdą tam również Pyskowice.

DOKĄD ZMIERZAJĄ PYSKOWICE? TERAZ SPRAWDZISZ, CO PLANUJE MIASTO NA INTERAKTYWNEJ MAPIE

Mapa powstała w oparciu o zestawienie rysunków obecnie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania poszczególnych gmin. Studia te są podstawowymi lokalnymi dokumentami planistycznymi. Wyrażają one wieloletnią politykę przestrzenną gmin oraz określają zasady zagospodarowania terenów.


Mapa ma charakter interaktywny. Prezentuje przestrzenno-funkcjonalny obraz Metropolii w sposób: całościowy (na tle wszystkich gmin GZM), rzeczywisty (jako rysunek aktualnie obowiązującego studium) i zbiorczy (dostępny w jednym miejscu). Pozwala to na szybki dostęp do dokumentów źródłowych z każdej gminy, bez konieczności żmudnego przeglądania poszczególnych stron internetowych. Po podświetleniu konkretnej gminy, wyświetla się panel informacyjny zawierający: legendę rysunku, rok uchwalenia danego dokumentu oraz link do strony źródłowej (np. do BIP danej gminy). Dodatkowo dostępnych jest (jednak nie w odniesieniu do wszystkich gmin) wiele innych funkcjonalności, takich jak: możliwość zaciągnięcia ortofotomapy lub rzeźby terenu, narzędzie rysowania, narzędzie pomiaru długości i powierzchni, możliwość udostępniania wybranej lokalizacji na mapie.


Interaktywna mapa jest opracowaniem zrealizowanym w ramach prowadzonego portalu internetowego InfoGZM.

Jest ona dostępna na http://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/suikz.html


Tutaj natomiast znajdziesz studium uwarunkowań dla Pyskowic.

 

Jednocześnie zachęcam do skorzystania z naszego miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.