DOKOŃCZENIE JESIONOWEJ

2016-12-13

Trwa budowa ostatniego odcinka ulicy Jesionowej tj. od ul. Orzechowej do ul. Czeremchy. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Wartość inwestycji to ok. 243 tys. złotych. Wykonawcą jest P.U.H. Domax Arkadiusz Mika z Boronowa. Zgodnie z planem budowa zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Remont ul. Jesionowej