Dopłaty do kukurydzy – wnioski tylko do 29 lutego

2024-02-28

Dokumenty od producentów kukurydzy, poszkodowanych skutkami wojny w Ukrainie, przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 lutego 2024 r. Placówki te w dni naboru będą pracować dłużej. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Elment dekoracyjny, ze złotą kolbą kukurydzy w prawym dolnym rogu jako elementem głównym

Godziny pracy biur powiatowych zostały - od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. będą czynne w godzinach 07:00-18:00; a 29 lutego 2024 r. aż do 22:00 lub do ostatniego interesanta.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników uprawiających kukurydze, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej w naszym województwie 500 zł. Jeżeli wynikająca z wniosków kwota pomocy przekroczy zakładaną pulę, do wyliczenia zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać od 22 do 29 lutego 2024 r. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

W Pyskowicach biuro powiatowe ARiMR mieści się przy pl. Mikołaja Kopernika 2.