DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM

2019-03-26

Do 25 kwietnia, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00. Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM

Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajową Izbę Doradców
Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego -Jakuba Chełstowskiego.

Więcej informacji o szczegółach akcji na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/doradcy-podatkowi-niepelnosprawnym_2019