Dorzuć cegiełkę do przyszłości Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii!

2021-09-06

Poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej – to wyzwania przed którymi stoi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Rozpoczyna się pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju GZM, podczas którego zostaną zebrane opinie mieszkańców Metropolii – pomogą one w opracowaniu dokumentu. Zachęcamy do jego współtworzenia.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. będzie najważniejszym dokumentem strategicznym GZM, który określi wizję i cele jej rozwoju na najbliższe kilkanaście lat. Dokument ten będzie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe Metropolii oraz określi jej potencjały. Ponadto w dokumencie znajdą się również zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, w tym model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz rekomendacje na temat kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Poznanie opinii mieszkańców to fundamentalny element prac nad dokumentem, aby stworzyć strategię odpowiadającą potrzebom ogółu. Zachęcamy więc do włączenia się w tworzenie strategii poprzez wypełnienie formularza ankietowego i podzielenie się spostrzeżeniami oraz pomysłami na temat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Formularz można wypełnić do 20 września 2021 r. w formie elektronicznej na stronie http://bityl.pl/NjPGI