Dostojne nazwy, pomnikowe drzewa. Wszystkie nasze zabytki przyrody mają swoje imiona

2022-06-09

Johannes, Janina, Hanna. Imiona dostojne, nietuzinkowe, jak osoby, które je nosiły, a teraz będą one znaczyć równie niezwykłe drzewa. Radni Pyskowic na ostatnim posiedzeniu plenarnym nadali nazwy tym z pomników przyrody, które ich jeszcze nie miały. Za każdą z nich stoi patron albo związany z naszym miastem, albo bliski charakterowi lokalizacji drzewa. Czasem splatają się oba wątki.

Weźmy „Johannesa”. Okazały jesion o strzelistej koronie rosnący na terenie Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej swoje imię zawdzięcza śp. ks. dr. Johannesowi Chrząszczowi, proboszczowi w Pyskowicach, członkowi rady miejskiej, jednemu z założycieli Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, społecznikowi, regionaliście, autorowi m.in. ”Historii miast Pyskowice i Toszek".

W szeregu nazw dla pomników przyrody, które do tej pory były bezimienne, znajdziemy również "Janinę" (nosi je topola w Parku Miejskim na cześć śp. Janiny Czapli, naczelniczki Pyskowic, która przyczyniła się do budowy obwodnicy miasta oraz szpitala), "Hannę" (pamięć o śp. Hannie Smolik - Ziemniak, lekarce, specjalistce medycyny paliatywnej, współzałożycielce Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych w Hospicjum w Pyskowicach, wolontariuszce z powołaniem do pomocy chorym przywołuje topola w parku).

Z kolei „Cecylia” to lipa, która jest jedną z wielu ozdób ogródka jordanowskiego, niedaleko kościoła pw.św.Mikołaja. Nazwa pochodzi od imienia św. Cecylii, patronki m.in. organistów. A jak ustaliły badania naukowe nasze miasto było w przeszłości ważnym ośrodkiem sztuki organmistrzowskiej. Topola „Alicja” w Parku Miejskim nosi imię Alicji Wecel, naczelniczki i burmistrzyni Pyskowic.

Kasztanowiec „Maryna” na terenie Zespołu Szkół im. M.Konopnickiej upamiętnia absolwentkę szkoły – śp. Marię „Marynę” Nowak – Kowalską, lekarkę, radną, działaczkę społeczną, wiceburmistrzynię Toszka. Ma za towarzysza m.in. „Władysława”, kasztanowca noszącego imię na pamiątkę śp. Władysława Macowicza, długoletniego dyrektora szkoły, historyka, pedagoga, społecznika oraz "Jana" (dla upamiętnienia śp. Jana Solińskiego, nauczyciela chemii i dyrektora w "Konopnickiej", współtwórcę Amatorskiego Klubu Filmowego "Jaś" takie imię nosi kasztanowiec na terenie szkoły).

Są piękne, unikalne, w ich liściach szumi historia Pyskowic. W sumie takich drzew rośnie w naszym mieście 22.W największym skupisku można je spotkać w Parku Miejskim, ogródku jordanowskim, przy ul.Polnej oraz na terenie „Konopnickiej”. W pojedynczych egzemplarzach występują też na terenie Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul.Szopena 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Należą do nich platany, topole, dęby, jesiony, kasztanowce, klony, wiąz i lipa. Podlegają ścisłej ochronie i są naszym wspólnym dobrem.

Pełną listę pyskowickich pomników przyrody wraz z ich lokalizacją zawiera uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLV/425/2022 z 26 maja br (link - uchwała). Uzasadnienia dla przyjętych imion znajduje się w jej projekcie (link – projekt).