DOTACJA NA "TERMOMODERNIZACJĘ BYŁEGO DWORCA KOLEJOWEGO W PYSKOWICACH"

2020-02-19

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt pn.: "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" uzyskał dofinansowanie na pierwszy etap inwestycji. W ramach tego etapu wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku dworca wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Wyskość dotacji to kwota 1 887 609,00 zł. Obecnie trwa przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z końcem tego roku, po uzyskaniu zezwolenia na budowę, rozpoczną się roboty budowlane, których zakończenie nastąpi w 2022 roku.

Budynek dworca przy ul. Wolności, został przejęty nieodpłatnie od  PKP S.A. 8 lutego 2018 roku. Od tego czasu burmistrz miasta czyni starania o uzyskanie dotacji na zaadoptowanie go do celów aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej mieszkańców Pyskowic. Docelowo w budynku dworca ma powstać "Stacja Kultury".