Dotacja na zakładanie firm- ankieta wstępna

2020-07-30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza do wypełnienia ankiety, której celem jest  pozyskanie informacji na temat chęci oraz oczekiwań do zakładania działalności gospodarczej przez osoby: w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo albo bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy albo pracujące, które obawiają się utraty pracy w związku z COVID-19, z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego. Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 14 sierpnia 2020 r.

Dotacja na zakładanie firm- ankieta