DOŻYNKI 2016 - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2016-09-01

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 3-4 września br. pn. „XXIII Dożynki w Pyskowicach” zostaną wprowadzone w naszym mieście zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego. 

W sobotę 3 września w godzinach 15.00- 24.00 oraz w niedzielę 4 września w godzinach 14.00-24.00 zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Dworcowej i Szpitalnej.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na ww. drogach publicznych, w tym głównie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych nastąpi:

 

- wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej – pasa przylegającego do wskazanego placu, a z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów wyłączenie ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Al. 1-go Maja, z wprowadzeniem objazdów ww. ulic;

 

- wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.

 


Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy!