DOŻYNKI 2018 - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2018-09-03

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 8 i 9 września 2018 r. pn. „XXV Dożynki w Pyskowicach", zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Dworcowej i Szpitalnej.

Dożynki 2018 - zmiana organizacji ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na w/w drogach publicznych, w tym głównie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym nastąpi:

  • wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej – pasa przylegającego do wskazanego placu, a z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Aleją 1 Maja, z wprowadzeniem objazdów:

- dla pojazdów przemieszczających się w kierunku wschodnim ul. Wojska Polskiego, objazd nastąpi ul. Szpitalną w kierunku południowym, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Szopena;
- dla pojazdów przemieszczających się w kierunku zachodnim ul. Wojska Polskiego, objazd nastąpi ul. Dworcową i ul. Szpitalną

  • wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.

 

Niezbędne zmiany w ruchu drogowym będą obowiązywały:
- dnia 08.09.2018 r. (sobota) od godz. 17.00 do godz. 24.00
- dnia 09.09.2018 r. (niedziela) od godz. 11.30 do godz. 24.00

 

Ponadto informujemy, że w niedzielę 09.09.2018 r. o godz. 11.30 zostanie zorganizowany Korowód Dożynkowy. Przejazd Korowodu Dożynkowego odbędzie się ulicami miasta – ul. Mieszka I, ul. Wieczorka, ul. Szopena, ul. Wojska Polskiego, ul. Szpitalna. Podczas przejazdu Korowodu mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Proponowane trasy objazdu.

 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy.