DOŻYNKI - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2008-09-02

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 6-7 września 2008r. p.n. „XV DOŻYNKI MIEJSKIE", zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na w/w drogach publicznych, w tym głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym nastąpi:

• wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej - pasa przylegającego do wskazanego placu, a z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Al. 1-go Maja, z wprowadzeniem objazdów w/w ulic,

• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.

Niezbędne zmiany w ruchu drogowym będą obowiązywały:
- dnia 06.09.2008r. od godz. 13.30 do godz. 23.00
- dnia 07.09.2008r. od godz. 13.30 do godz. 23.00

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy.