DRZEWA W STARYM PARKU

2011-02-17

Kilka osób zwróciło się do pracowników Urzędu Miejskiego z zapytaniem o prace prowadzone w Starym Parku. Zaniepokoiła ich przede wszystkim wycinka drzew. Tak jak informowaliśmy w ubiegłym roku, po modernizacji parku przy placu Piłsudskiego oraz Ogródka Jordanowskiego, Urząd Miejski przygotował projekt remontu Parku Miejskiego powszechnie zwanego Starym Parkiem. Pierwszym etapem była konieczność uporządkowania istniejącej zieleni.

Część drzew musiała zostać usunięta, głównie ze względu na stan zdrowia. Każde drzewo zostało dokładnie zbadane przez specjalistę dendrologa, a decyzję o wycince wydało Starostwo Powiatowe. Drzewa, które zostały wycięte w tym roku to trzy topole kanadyjskie, czyli tzw. topole nierodzime. Nie były to zdrowe drzewa i maksymalnie przetrwałyby jeszcze kilka lat, choć ich stan pogarszając się mógł z każdym rokiem powodować zagrożenie. Topole kanadyjskie to drzewa, których żywotność nie przekracza 100 lat, nie mają również wartości przyrodniczej. Od kilku lat Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który m.in. dba o zieleń w mieście dokłada starań, by w Pyskowicach pojawiały się nowe gatunki roślin, w tym drzewa o szlachetnych, wartościowych walorach przyrodniczych. I tak pojawiają się i będą w przyszłości zasadzane platany, kasztanowce czerwone, tulipanowce czy metasekwoje. Dodatkowo w roku bieżącym w Starym Parku planujemy wykonać nowe nawierzchnie alejek, zrekultywować trawniki i dwa istniejące klomby, a także wykonać nowe ławki. Chcemy również zapewnić, że zgodnie z projektem, nie jest w tym miejscu planowany plac zabaw. Poprzez remont parku chcemy mu nadać nowy blask, odświeżyć i przede wszystkim wypielęgnować, by stał się miłym miejscem spędzania wolnego czasu i wypoczynku, równocześnie nie naruszając jego charakteru czy niepowtarzalnego uroku, którym wielu mieszkańców się zachwyca.