Duże zmiany w szpitalu w Pyskowicach

2021-12-23

Jak informuje starostwo powiatu gliwickiego wczoraj, 22 grudnia 2021 roku , w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. oficjalnie oddano do użytku zmodernizowane dwie sale operacyjne z zapleczem. Inwestycja za blisko 2 mln zł została zrealizowana ze środków powiatu. A to nie koniec zmian – w jednostce powstaje pododdział onkologiczny.

Sala operacyjna, na pierwszym planie lampa nad stołem, której klosza dotyka jeden z dwóch mężczyzn stojących tyłem, w garniturach, w maseczkach na twarzy.

– Pomieszczenia spełniają obecnie wysokie standardy, w tym system bezdotykowego otwierania drzwi. Wszystkie pomieszczenia, łącznie z salą wybudzeń są klimatyzowane, wyposażone w sieć komputerową, instalację elektryczną, IT, instalacje gazów medycznych z systemem próżni. To ogromna zmiana i podwyższenie standardów pracy naszego personelu medycznego, ale i leczenia pacjentów naszego szpitala – cytuje serwis powiatu lek. med. Leszka Kubiaka, prezesa szpitala w Pyskowicach.

Jak informuje starostwo placówce powstanie również pododdział onkologiczny. 13 grudnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano umowę na dotację z rezerwy Prezesa Rady Ministrów, na mocy której na sprzęt medyczny dla przyszłego oddziału trafi 2 783 840,00 zł. Wsparcie stanowi 80 proc. potrzebnej kwoty. Pozostałe 20 proc., czyli ok. 700 tys. zł, to wkład własny powiatu.

Ceremonia oddania sal, połączona z ich poświęceniem, stała się okazją do wręczenia odznak honorowych nadawanych przez kapitułę przy przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego. Złote odznaki otrzymali dr Joanna Bienias, kierownik laboratorium analitycznego oraz sam szpital, a srebrną Wiesława Domin, wieloletnia przełożona położnych pyskowickiej placówki. Odznaczenia wręczyli Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

W uroczystości uczestniczyli również m.in. posłowie RP Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Ilona Nawara-Malik, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek. Obecni byli również przedstawiciele pyskowickiego samorządu: Jolanta Drozd, przewodnicząca rady miejskiej oraz Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji UM w Pyskowicach.

 

Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach