Dzień dobry, dzwoni rachmistrz. Od 4 maja nowa forma realizacji spisu powszechnego

2021-05-11

Od 4 maja do 30 września możemy spodziewać się telefonu w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 z prośba o podanie danych. Kontakt rachmistrza spisowego może nastąpić w godzinach 8.00 – 20.00. Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. W razie wątpliwości jego dane można potwierdzić pod infolinią 22 279 99 99 lub poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez internet albo poprzez infolinię spisową, nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrzowie będą pytać o podstawowe dane, takie jak: wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, poziom wykształcenia. Nie zabraknie również danych związanych z pracą zawodową oraz stopniem niepełnosprawności. Ważne dla rachmistrza będzie też miejsce zamieszkania czy przebywania za granicą oraz informacje związane z gospodarstwem domowym, rodziną, domem.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

GUS zapewnia, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Należy pamiętać, że udział w spisie to obowiązek każdego Polaka wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Za odmowę udziału grozi kara grzywny.