DZIEŃ FLAGI RP ORAZ 229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

2020-04-30

Już w weekend świętować będziemy Dzień Flagi RP oraz 229. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co roku z tej okazji odbywały się w naszym mieście liczne wydarzenia i akcje. Jednak, w obecnej sytuacji możliwości organizacji przedsięwzięć są znacznie ograniczone.
2 maja br. przedstawiciele Samorządu Miasta złożą pod Pomnikiem Patriotycznym bukiet kwiatów, natomiast wszystkich pyskowiczan zachęcamy do uczczenia tych wydarzeń, wywieszając flagę w oknie czy na balkonie.

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ 229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


Nie po raz pierwszy w historii pozostaniemy w domach w rocznicę uchwalenia Konstytucji (1791). Jednak nigdy wcześniej nie odwołano obchodów z powodu epidemii.

Tradycja upamiętnienia Konstytucji 3 Maja narodziła się już rok po samym akcie jej uchwalenia, który został uznany za kluczowy element reform realizowanych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była drugim takim dokumentem w nowożytnej Europie i trzecim na świecie. Przez niemal cały XIX w. obchodzenie rocznicy konstytucji było zakazane przez zaborców. Wyjątkiem był okres Księstwa Warszawskiego, 40. rocznica w maju 1831 r. oraz czasy autonomii galicyjskiej. Potajemnie obchodzono je również pod okupacją niemiecką, a wraz z przejęciem władzy przez komunistów rozpoczęto dążenia do zmiany retoryki święta oraz stopniowego zastąpienia go obchodami 1 maja. W 1951 r. święto 3 Maja zostało ostatecznie zniesione.

Od drugiej połowy lat 70. opozycja znów rozpoczęła nielegalne upamiętnianie Konstytucji 3 Maja. Dzięki „Solidarności”, w 1981 r., tj. w 190 rocznicę jej uchwalenia, odbyły się nawet obchody państwowe, w których uczestniczyli przewodniczący Rady Państwa i premier PRL.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono w wolnej Polsce w 1990 r. W najbliższą niedzielę, 3 maja 2020 r. minie od tego momentu dokładnie 30 lat.