DZIEŃ OTWARTY CENTRUM WSPARCIA RODZINY W PYSKOWICACH

2018-11-21

Centrum Wsparcia Rodziny mieszczące się w Pyskowicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83, serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi, młodzież oraz osoby działające na rzecz naszych mieszkańców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 22.11.2018 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w siedzibie Centrum.

DZIEŃ OTWARTY CENTRUM WSPARCIA RODZINY W PYSKOWICACH

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach od pierwszego czerwca br. rozpoczął realizację projektu pn.: „Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji, czyli  zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto Centrum Wsparcia Rodziny (CWR) jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Pyskowice dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. 

            Pierwsi pracownicy swoją pracę w CWR przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 rozpoczęli we wrześniu br.

Ponadto odbyły się pierwsze spotkania grupy samopomocowej dla rodziców borykających się z problemem niezaradności opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta w Pyskowicach.

            W miesiącu październiku udało się skompletować zespół specjalistów, którzy na co dzień służą pomocą mieszkańcom naszego Miasta. Do zespołu specjalistów należy m. in.: dwóch asystentów rodziny, psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta rodzinny oraz prawnik. W trakcie trwania konsultacji rodzice/opiekunowie dzieci, mogą pozostawić swoje pociechy pod opieką opiekunki do dziecka.

            Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów oraz funkcjonowania Centrum Wsparcia Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: www.ops.pyskowice.pl w zakładce Centrum Wsparcia Rodziny.

            Wszystkie osoby zainteresowane chęcią udziału w ww. projekcie oraz chcące skorzystać z ww. wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny: 518 868 362 lub osobisty w siedzibie CWR w następujących godzinach:

 

poniedziałek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30-17.30

środa: 7:30-15.30

czwartek: 7.30-17.30

piątek: 7.30-13.30