DZIENNY DOM „SENIOR+” W PYSKOWICACH

2018-02-19

Konkurs na Dzienny Dom „Senior+” ogłoszony został przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożony przez Gminę Pyskowice wniosek pozytywnie przeszedł ocenę zarówno formalną, jak i merytoryczną i tym samym został przyjęty do realizacji. Przyznano środki finansowe w wysokości wnioskowanej, czyli 300.000,00 zł. Całość inwestycji kosztować będzie 380.000,00 zł. W związku z ww. dofinansowaniem planowana jest przebudowa i remont obiektu, w którym aktualnie mieści się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach przy ul. Cichej 1. W związku z planowanymi przenosinami OPS do budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach do dyspozycji Dziennego Domu „Senior+” pozostanie obiekt o powierzchni 234m2, w którym zostanie stworzona przestrzeń dla prowadzenia zajęć ruchowych, edukacyjnych i tworzenia się grup samopomocowych, w ramach aktywizacji społecznej seniorów. Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” planowane jest na styczeń 2019 r.

Senior + logo

W ramach Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach przy ul. Cichej 1 planuje się:

  • pomieszczenie ogólnodostępne z aneksem kuchennym wyposażone w stoły i krzesła, sprzęty, urządzenia i naczynia kuchenne do przygotowywania i spożycia posiłków, pełniące funkcję jadalni i sali spotkań, ewentualnie pomieszczenia do zajęć ergoterapii (rozwijających koordynację ruchową i motorykę),
  • pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą wyposażone w sprzęt RTV, kanapy, fotele i komputer z dostępem do internetu,
  • pomieszczenie do utrzymania lub zwiększania aktywności ruchowej, wyposażone w materace, drabinki i drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych,
  • pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna,
  • łazienkę wyposażoną w dwie toalety dla kobiet i mężczyzn, umywalkę, prysznic z krzesełkiem i uchwyty pod prysznicem,
  • pomieszczenie przeznaczone na szatnię dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
  • pokój zabiegowo-pielęgniarski z bezpośrednim dostępem do łazienki z toaletą i umywalką wyposażony w leżankę i podstawowy sprzęt medyczny,
  • pomieszczenie pełniące funkcję pralni i suszami z miejscem do prasowania wyposażone w umywalkę,
  • pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia,
  • hol i magazyn przeznaczony na sprzęt i artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.