DZIENNY DOM „SENIOR+” ZATRUDNI TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

2019-09-24

Dzienny Dom "Senior+" poszukuje osoby do pracy z osobami starszymi. Do osoby zatrudnionej na stanowisku terapeuty zajęciowego będzie należało m.in.: prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, prowadzenie treningu umiejętności praktycznych a także prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.

DZIENNY DOM „SENIOR+” ZATRUDNI TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

Wymagania dla osoby na tym stanowisku:
- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek lub specjalność terapia zajęciowa lub tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.);
- min. roczne doświadczenie w pracy jako terapeuta zajęciowy;
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, życzliwość, otwartość, asertywność.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, na czas trwania projektu do 30.04.2021 r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 724 54 79.

 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny oraz CV) można składać do dnia 27.09.2019 r. w siedzibie Dziennego Domu „Senior+" w Pyskowicach przy ul. Cichej 1.

 

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 30 dni po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

 

Dzienny Dom "Senior+"