DZIENNY DOM „SENIOR+” ZATRUDNI TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

2020-01-07

Dzienny Dom "Senior+" poszukuje osoby do pracy z osobami starszymi. Do osoby zatrudnionej na stanowisku terapeuty zajęciowego będzie należało m.in.: prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, prowadzenie treningu umiejętności praktycznych a także prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.

DZIENNY DOM „SENIOR+” ZATRUDNI TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

Wymagania dla osoby na tym stanowisku:
- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek lub specjalność terapia zajęciowa lub tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.);
- min. roczne doświadczenie w pracy jako terapeuta zajęciowy;
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, życzliwość, otwartość, asertywność.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 724 54 79, 32 332 60 78, 32 332 60 04.

 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny oraz CV) można składać do dnia 21.01.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dds-pyskowice.pl lub w siedzibie Dziennego Domu „Senior+" w Pyskowicach przy ul. Cichej 1.


Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 30 dni po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

 

Dzienny Dom "Senior+"