Culture

Miejska Biblioteka Publiczna

Public Library                                                         

Plac Józefa Piłsudskiego 1,

tel. 0048 32 233 24 75                                                                   

- Filia nr 1, ul. Traugutta 53,

tel. 0048 32 333 18 15

- Children's Unit, Plac Józefa Piłsudskiego 3,

tel. 0048 32 333 00 50

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Culture and Sports Town Centre

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,

tel. 0048 32 233 25 34

 

Muzeum Miejskie, Galeria "Podcień"

Town Museum, Podcień Gallery

Rynek 1

tel. 0048 32 333 16 35

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Social Education Unit

ul. Strzelców Bytomskich 3,

tel. +48 694 802 800

 

Społeczne Ognisko Muzyczne

Social Music Education Unit

ul. Strzelców Bytomskich 3,

tel. 0048 32 233 83 77