Banks, cash machines

BANKS:

 

Bank PKO BP SA Oddział 1

PKO BP SA Branch 1

44-120 Pyskowice

ul. Wojska Polskiego 12

tel. 0048 32 336 90 82

 

Bank Spółdzielczy Gliwice - Oddział w Pyskowicach

Cooperative Bank in Gliwice - Branch in Pyskowice

44-120 Pyskowice

Plac Józefa Piłsudskiego 4

tel. 0048 32 233 33 83

 

Getin Noble Bank S.A.

44-120 Pyskowice

ul. Wojska Polskiego 13

tel. 0048 32 740 91 89

 

ING Bank Śląski SA - Oddział w Pyskowicach

ING Silesian Bank SA - Branch in Pyskowice

44-120 Pyskowice

Plac Józefa Piłsudskiego 1

tel. 0048 32 333 15 20

 

Bank Zachodni WBK - Placówka Partnerska

Bank Zachodni WBK - Bank Branch No.2

44-120 Pyskowice

ul. Armii Krajowej 18

tel. 0048 53 320 04 77

 

CASH MACHINES:

 

PKO BP SA

ul. Wojska Polskiego 12

 

Bank Spółdzielczy

Cooperative Bank

Plac Józefa Piłsudskiego 4

 

ING Bank Śląski

ING Silesian Bank

Plac Józefa Piłsudskiego 1

ul. Wojska Polskiego 10

 

Pekao S.A.

ul. Szopena 1

 

Netto

ul. Szopena 9a

 

Tesco

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

 

Urząd Miejski w Pyskowicach

Municipal Authorities in Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3