Education

DAY CARE CENTRES:


Miejski Żłobek Integracyjny

Rehabilition Day Care Centre

ul. Ignacego Paderewskiego 5

tel. 0048 32 233-27-17

KINDERGARTENS:


Przedszkole nr 1

Kindergarten No. 1

ul. Oświęcimska 28

tel. 0048 32 233-25-80

 

Przedszkole nr 2

Kindergarten No. 2

ul. Wyzwolenia Boczna 2 

tel. 0048 32 233-27-51

 

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Kindergarten No. 3 with Integration Classes

ul. Wojska Polskiego 19

tel. 0048 32 233-27-43

 

Przedszkole nr 4

Kindergarten No. 4

ul. Dąbrowskiego 3

tel. 0048 32 233-22-15

 

Przedszkole nr 5

Kindergarten No. 5

ul. Szopena 9B

tel. 0048 32 233-24-38

SCHOOLS

 

Szkoła Podstawowa nr 3

Primary School No. 3

ul. Strzelców Bytomskich 1

tel. 0048 32 233-26-85

 

Szkoła Podstawowa nr 4

Primary School No. 4

ul. Wojska Polskiego 23

tel. 0048 32 233-20-10

 

Szkoła Podstawowa nr 5

Primary School No. 5

ul. Szkolna 2

tel. 0048 32 233-32-48

 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

Primary School No. 6 with Integration Classes

ul. Wyzwolenia 4

tel. 0048 32 233-23-17

 

Zespół Szkół Specjalnych

Special Education Unit

ul. Poniatowskiego 2

tel. 0048 32 233-26-51

 

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej

The Maria Konopnicka Education Unit

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37

tel. 0048 32 233-25-96

OTHERS:


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Psychological and Pedagogical Guidance

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37

tel. 0048 32 233-32-23

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Education Department

ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. 0048 32 332 60 40