Emergency telephone numbers

Pogotowie Ratunkowe

Emergency Ambulance Service tel. 999

44-120 Pyskowice

ul. Szpitalna 2b

 

Państwowa Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

State Firebrigade - Rescue and Firefighting Unit  tel. 998

44-120 Pyskowice

ul. Szpitalna 4

tel. 0048 32 233 22 20

 

Policja - Komisariat

Police Station  tel. 997

44-120 Pyskowice

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24

tel. 0048 32 233 29 97

 

Straż Miejska

Town Guard  tel. 986

44-120 Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. 0048 32 332 60 06, 0048 32 332 60 07

mobile: +48 601 636 986

 

Pogotowie Gazowe

Gas Emergency Service tel. 992

44-120 Pyskowice

ul. Powstańców Śląskich 11

 

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

Water and Sewage System Emergency Service tel. 994

44-120 Pyskowice

ul. Zaolszany 5

tel. 0048 32 233 20 26 

 

Electricity Emergency Service tel. 991