EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI

2016-05-05

Urząd Statystyczny w Katowicach prowadzi badania ankietowe pn. „Europejskie badanie warunków życia ludności”. Badanie to potrwa do 15 lipca br. i prowadzone jest przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym) lub użyciem formularza papierowego. Więcej informacji o tych i pozostałych badaniach ankietowych prowadzonych przez US w Katowicach: katowice.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - badania ankietowe