Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

2021-07-19

Rusza kolejna edycja konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, a wraz z nią krajowe eliminacje.

Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości - grafika

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.
Tematem tegorocznej edycji konkursu ECPA jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku. Celem Prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno w online, jak i offline) między państwami członkowskimi UE.
Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej 9 grudnia bieżącego roku.
Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.
Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:
Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)
oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.
Szczegóły, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2