EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

2020-04-03

 

 

 

Gmina Pyskowice przeprowadza inwentaryzację zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie pracownicy Urzędu Miejskiego przystępują do kontroli umów oraz rachunków potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się do właścicieli nieruchomości o przekazanie informacji dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione formularze należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 107) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.wochniak@pyskowice.pl w terminie do 31.03.2020 r.


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 107 lub Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 310) i na stronie internetowej https://www.pyskowice.pl/gospodarka-komunalna/ochrona-srodowiska.html.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych na mocy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Więcej informacji w zakładce Ekologia.