FERIE ZIMOWE

2008-01-14

Dzisiaj rozpoczynają się ferie zimowe…

W tym roku ferie w województwie śląskim trwają od 14 do 26 stycznia i dzielimy je razem z województwem lubelskim, podkarpackim, pomorskim oraz warmińsko- mazurskim.

Uczniowie, którzy spędzają ferie w mieście mogą skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne gminy. Więcej informacji na ten temat w dziale „Co, gdzie, kiedy?” - „Ferie zimowe”.

Jak co roku nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwać będzie policja. Podczas tych ferii zwróci szczególną uwagę na bezpieczeństwo miejsc publicznych, ale także dyskotek i pubów. Tradycją jest już kontrola autokarów, kierowców i pilotów wycieczek. W tym celu policja współpracuje z Państwową Inspekcją Transportu i Śląską Izbą Turystyki.

Wszelkie prośby o kontrolę autokarów można zgłaszać pod numerem alarmowym policji 997, 112 lub (0 32) 233 29 97.

Mimo, że uczniowie mają czas wolny, szkoły nadal pracują. Wszelkie sprawy można załatwiać w sekretariatach, które będą otwarte od 7.00- 15.00. Numery telefonów znajdują się w dziale ”Informator” -  „Nauka i edukacja”.