FESTIWAL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2019-11-06

Stowrzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lesna Kraina Górnego Śląska" zaprasza na konferencję pn.: "Festiwal PRzedsiębiorczości". Konferencja odzbędzie się 19 listopada 2019 r., o godz. 11.00 w Karczmie "Koszwice" przy ul Polnej 1 w Koszwicach.

FESTIWAL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Temat konferencji: "Jak działalność Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wpływa na lokalny rynek pracy?

Strefa przedsiębiorców - "Dobre praktyki LSR", doświadczenia beneficjentów oraz prezentacja ofert przedsiębiorstw.