FIO - ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015

2015-03-24

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego. Masz pomysł na ciekawy projekt dla mieszkańców - złóż wniosek i zdobądź do 4 tyś. zł. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl.