FIRMA DOBRYM SĄSIADEM

2010-08-30

Jakie działania może podjąć firma, żeby miały one pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie? Co zrobić by wzmocnić sąsiedzkie relacje z mieszkańcami? Jakich działań społecznych oczekuje się od przedstawicieli biznesu? Między innymi takie pytania zostały zadane mieszkańcom Pyskowic przez DB Schenker w badaniu „Preferowany sąsiad".

Pyskowice, ze względu na położenie geograficzne - dostęp autostrady A4, skrzyżowanie dróg krajowych (40 i 94), wojewódzkich (901) stanowią atrakcyjną lokalizację pod inwestycje logistyczne i gospodarcze. To właśnie w tym mieście w 2005 roku firma DB Schenker zdecydowała się otworzyć swój oddział. Mieszkańcy miasta do tej pory nie mieli okazji wypowiedzieć się na temat biznesu w swoim sąsiedztwie i oczekiwań wobec niego. Firma DB Schenker, której szczególnie zależy na dobrych relacjach ze społecznościami lokalnymi, przeprowadziła w Pyskowicach badania, podczas których zapytano mieszkańców o ich obserwacje i oczekiwania wobec firm działających w sąsiedztwie.

„Nasz oddział na terenie Pyskowic funkcjonuje zaledwie od 5 lat. Tym bardziej dziękujemy mieszkańcom miasta, za to że chętnie i z dużą życzliwością przyjmowali ankieterów i wyczerpująco odpowiadali na pytaniach dotyczące DB Schenker, ale także oceniali i definiowali oczekiwania wobec przedstawicieli biznesu. Wyniki badań potwierdzają opinię o mieszkańcach Pyskowic, jako osobach odczuwających silny związek ze swoją okolicą, którym zależy na rozwoju przedsiębiorczości." - mówi Adam Kuśmierek, Dyrektor Regionu Katowice DB Schenker.

Zdaniem mieszkańców Pyskowic firma powinna dbać przede wszystkim o swoich pracowników, budować i utrzymywać dobre relacje z otoczeniem, ale także brać odpowiedzialność za negatywne skutki swojej działalności. Nie mniej ważne z perspektywy Pyskowiczan jest angażowanie się biznesu w działalność charytatywną i społeczną oraz dzielenie się swoją fachową wiedzą i doświadczeniem.

„Cieszy nas to, że mieszkańcy miasta zauważają wpływ DB Schenker na lokalną gospodarkę, rynek pracy, ale i poprawę infrastruktury drogowej. Szczególnie zaś cenne, oprócz pochwał, są dla nas oczekiwania Pyskowiczan, bo dzięki nim będziemy mogli rozwijać strategię i konkretne podejście by jeszcze lepiej budować nasze sąsiedzkie relacje" - dodaje Adam Kuśmierek.

Jedną z pierwszych inicjatyw - jakie na rzecz Pyskowic już w 2005 roku zrealizował DB Schenker - była partycypacja w kosztach inwestycji budowy chodnika i sygnalizacji świetlnej na drodze do oddziału. DB Schenker sfinansował także budowę ścianki wspinaczkowej w pyskowickiej hali. Pracownicy DB Schenker jako wolontariusze równie aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych m.in. zbiórce darów dla najuboższych rodzin w programie „Szlachetna Paczka", czy projektach w ramach Świątecznego Czasu Pomagania. W zeszłym roku przygotowali konkurs dla uczniów pyskowickiej szkoły na „najładniejszego anioła" wykonanego dowolną techniką. Anioły zostały zakupione przez pracowników i kierowców DB Schenker, a dochód z ich sprzedaży został przekazany na zakup słodyczy do paczek świątecznych.

Pracownicy ponadto angażują się w inicjatywy ekologiczne. W tym roku zorganizowali ekoprojekt „Zapuszkowani", adresowany do uczniów pyskowickich szkół. Akcja realizowana była w formie konkursu, podczas którego udało się zebrać 36 500 puszek aluminiowych (600kg), a zwycięskie klasy, które uzbierały najwięcej puszek otrzymały bilety do kina.

Badanie „DB Schenker jako preferowany sąsiad", operator logistyczny zrealizował we współpracy z firmą PricewwaterhouseCoopers Polska. Celem projektu było poznanie oczekiwań i opinii o firmie w społecznościach lokalnych z 17 miejsc w Polsce, w których znajdują się oddziały DB Schenker. Wnioski, które zostały zawarte w raporcie - ogólnym dla całej firmy a także dla każdego z 17 oddziałów - pomogą DB Schenker określić strategię i konkretne podejście do budowania relacji ze społecznościami lokalnymi.