Banques, billetteries

BANQUES:

 

Bank PKO BP SA Oddział
Banque PKO BP SA Section 1

44-120 Pyskowice
ul. Wojska Polskiego 12
tél. 0048 32 336 90 82

 

Bank Spółdzielczy Gliwice - Oddział w Pyskowicach

Banque Coopérative  Gliwice - Section à Pyskowice
44-120 Pyskowice
Plac Józefa Piłsudskiego 4
tél. 0048 32 233 33 83

 

Getin Noble Bank S.A.

44-120 Pyskowice

ul. Wojska Polskiego 13

tél. 0048 32 740 91 89

 

ING Bank Śląski SA - Oddział w Pyskowicach

ING Bank Śląski SA - Section à Pyskowice
44-120 Pyskowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
tél. 0048 32 333 15 20

 

Bank Zachodni WBK - Placówka Partnerska nr 2

Bank Zachodni WBK - Fonds de partenariat n ° 2

44-120 Pyskowice

ul. Armii Krajowej 18

tél. 0048 53 320 04 77

BILLETTERIES:

 

PKO BP SA
ul. Wojska Polskiego 12

 

Bank Spółdzielczy
Banque Coopérative

Plac Józefa Piłsudskiego 4

 

ING Bank Śląski
ING Banque Śląski

Plac Józefa Piłsudskiego 1
ul. Wojska Polskiego 10

 

Pekao S.A.
ul. Szopena 1

 

Netto

ul. Szopena 9a

 

Tesco

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

 

Urząd Miejski w Pyskowicacj

Office Municipal à Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3