Soins Médicaux

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 
STATION DE SERVICE DES URGENCES 
ul. Szpitalna 2b,
tél. 0048 32 233-29-98 lub 999

 

SZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH
HOPITAL CANTONAL A PYSKOWICE
ul. Szpitalna 2,
tél. 0048 32 233-24-24 Fax. 0048 32 233-24-24 int. 230
e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PYSKOWICACH
WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA Nr 1

ÉTABLISSEMENT NON PUBLIQUE DES SOINS A PYSKOWICE
DISPENSAIRE MULTISPECIALISTIQUE NO 1

ul. Wojska Polskiego 10,
tél. 0048 32 233-20-06,
e-mail: przychodnia1@pyskowice.gov.pl

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH A.A.

"REMEDIUM" s.c.
ÉTABLISSEMENT NON PUBLIQUE DES SOINS CENTRE DES SERVICES MEDICAUX A.A.

"REMEDIUM" S.C.
ul. Ignacego Paderewskiego 11,
tél. 0048 32 233-87-62
e-mail: mawram@poczta.wp.pl

 

NZOZ Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci i Dorosłych
Dispensaire Chirurgical pour les Enfants et Adultes
ul. Szpitalna 1
tél. 0048 32 233-24-24 int. 271

 

NZOZ Poradnia Chorób Płuc
Dispensaire de Maladies de Poumons
ul. Szpitalna 1
tél. 0048 32 233-24-24

 

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

Médecin de Famille
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64 A
tél. 0048 32 233-26-63