Téléphones d'alarmes

Pogotowie Ratunkowe              
Urgences tél. 999

44-120 Pyskowice
ul. Szpitalna 2b

 

Państwowa Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Sapeurs-Pompiers tél. 998

44-120 Pyskowice
ul. Szpitalna 4
tél. 0048 32 233 22 20

 

Pogotowie Energetyczne
Urgences Energetiques tél. 991

 
Policja - Komisariat
Commissariat tél. 997

44-120 Pyskowice
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
tél. 0048 32 233 29 97

 


Straż Miejska
Bureau de la Garde Municipale (Bureau de Police)  tél. 986
44-120 Pyskowice
ul. Strzelców Bytomskich 3
e-mail: sm@pyskowice.pl
tél. 0048 32 332 60 06, 0048 32 332 60 07
tél. kom. +48 601 636 986

 

 

Pogotowie Gazowe
Urgences de gaz tél. 992

44-120 Pyskowice
ul. Powstańców Śląskich 11

 

 

Pogotowie Wodociągowo-KanalizacyjneUrgences de Canalisation tél. 994

44-120 Pyskowice
ul. Zaolszany 5
tél. 0048 32 233 20 26