Gliwicki pakON

2014-01-28

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zapraszają bezrobotne osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z Gliwic oraz z powiatu gliwickiego do brania udziału  w projekcie pn. „Gliwicki pakON". W ramach projektu realizowane będzie m.in. doradztwo zawodowe i psychologiczne; aktywne poszukiwanie pracy; szkolenia zawodowe; staże; wsparcie w zatrudnieniu na rynku pracy. „Gliwicki pakON" jest pracownią aktywności i kariery dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób z niepełnosprawnością w grupie wiekowej 45+ z Gliwic i powiatu gliwickiego. Więcej informacji i szczegóły rekrutacji: www.gtwgliwice.pl.