Gminy Metropolii kupią wspólnie prąd. Pyskowice razem z nimi

2021-09-02

Blisko jedną terawatogodzinę energii elektrycznej zamierza zakupić największa w Polsce grupa zakupowa, utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W jej skład wchodzi 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Szacunkowa wartość zakupu wynosi ok. 530 mln zł. Do grupy, jak w latach poprzednich, przystąpiły również Pyskowice.

Grupę zakupową tworzą gminy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i spoza jej granic. Na liście znajdują się starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe. Zakupiona energia elektryczna będzie trafiać m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów oraz zakładów komunalnych. Ponadto grupa obejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz związane z nim instytucje.

Na liście odbiorców znalazły się też m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, Stadion Śląski, Planetarium Śląskie, ZOO w Chorzowie.

Wspólny zakup energii elektrycznej to sposób na zapewnienie efektywnych cenowo dostaw prądu. - Kolejne edycje grup wykazują oszczędności finansowe oraz potwierdzają słuszność optymalizacji wspólnych działań – wyjaśnia Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji w GZM.

W 2019 r. Metropolia po raz pierwszy w ten sposób zakupiła energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

W oparciu o model grupowego zakupu Metropolia kupiła także gaz. Odbiorcami było 25 gmin z 66 jednostkami. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu.

Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.