Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza pok. 308 (II piętro) tel. 332-60-10

 

1 lipca 2011 r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - elektroniczna baza przedsiębiorców prowadzona przez Ministra Gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji. Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można dokonać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, od poniedziałku do środy w godz.7.30-15.30, w czwartek w godz.7.30-17.30, w piątek w godz.7.30-13.30 w pokoju nr 308, piętro II.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność.

 

 

Najważniejszym zadaniem Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej jest min.:

· ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

· udostępnianie informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi,

Funkcjonowanie CEIDG usprawni proces rejestracji działalności gospodarczej, gdyż będzie możliwość rejestracji działalności gospodarczej online, a dostęp do CEIDG będzie możliwy z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Równocześnie Centralna Ewidencja Działalności i Informacji Gospodarczej zwiększy dostępność informacji o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Zostanie bowiem utworzone scentralizowane źródło informacji o przedsiębiorcach, zawierające również informacje o udzielonych koncesjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej. Zastąpi ono dotychczasowe ewidencje prowadzone w obrębie gmin. Dane zostaną ujednolicone i umieszczone w jednym miejscu. CEIDG przewiduje również eliminację dokumentu papierowego.

 

 

CEIDG przewiduje możliwość uruchomienia m.in. następujących usług online:

· złożenia wniosku o wpis do CEIDG, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji (warto mieć na uwadze, iż złożenie wyżej wymienionych wniosków nadal będzie mogło się odbywać dzięki stawiennictwu w urzędzie lub drogą pocztową),

· wyszukiwarka przedsiębiorstw według różnych kryteriów, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

· informacji o przedsiębiorcach.

 

 

Więcej informacji o CEIDG, w tym wnioski i instrukcje, dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 

 

Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej są zwolnione z opłat !!!

 

Wzór dokumentu elektronicznego „CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej" został opublikowany w Centralnym Repozytorium ePUAP, jednocześnie został mu nadany niepowtarzalny identyfikator

 


Porady dot. aspektów formalnych, prawnych i organizacyjnych adresowanych do powstających i istniejących mikro-przedsiębiorców - www.mikroporady.pl

 

Rządowy serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców - www.biznes.gov.pl

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę