Gospodarka komunalna


Działalność gospodarcza pok. 313 (II piętro) tel. 332-60-10

 

Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.

 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej : https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

 

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach każdy przedsiębiorca może załatwić sprawy związane ze:

  • zgłoszeniem wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  • zmianą wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  • zgłoszeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • zgłoszeniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
  • zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wydaniem duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców,  których organem ewidencyjnym był wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Co jest potrzebne by załatwić sprawę:

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

 

Formularze i instrukcje do pobrania dostępne są TUTAJ

Przygotowanie wniosku ONLINE

Porady dot. aspektów formalnych, prawnych i organizacyjnych adresowanych do powstających i istniejących mikro-przedsiębiorców - www.mikroporady.pl

 

Rządowy serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców - www.biznes.gov.pl